József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Emelt szintű ének-zene oktatás

Minden évfolyamon az egyik osztályunk tanulói emelt szintű ének-zeneoktatásban
részesülnek, melyet az énekkari foglalkozások egészítenek ki. Számos arany minősítés és
elismerés mutatja az elmúlt 43 év magas színvonalú munkáját. Minden évben karácsonyi
hangversenyen és zenei gálán mutatják be tudásukat. Zenei tagozatos osztályainkban heti 4
énekórán és a – 2. évfolyamtól kezdve – heti 2 énekkari órán vesznek részt a gyerekek, ahol
az együttmuzsikálás élmény, öröm és közösségteremtő erő. Tanítványaink a Kodály módszer
metodikája alapján sajátítják el a zenei írás-olvasás tudományát. Ismerkednek zenei
anyanyelvünkkel, a magyar népdalkinccsel,  éphagyományainkkal, az egyetemes zenekultúra
gyöngyszemeivel. A szakszerű,  intenzív zenei fejlesztés komplex módon a tanulási
képességek javulását is eredményezi. Hangszertanulásra a Lajtha Alapfokú Művészeti
Iskolában van lehetőség.