József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

A felvett gyermekek határozata átvehető 2024.04.24-től a titkárságon 8-15 óráig.

Felvételi határozat

 

Letölthető dokumentumok

Felhívás

Együttműködési megállapodás

Tanulói adatlap

Igénylőlap iskolai étkezéshez

Szándéknyilatkozat

Nemzetiségi nyilatkozat

Leendő elsős tanítók bemutatkozása

Balogh Rita
Az iskola küszöbét először 1999-ben léptem át, és kihívásokkal teli, de élményekben dús nyolc évet töltöttem itt.

Az egyetemi tanulmányaimat záró 10 hetes gyakorlatomat is itt, Kisné Gopcsa Ágnes mellett végeztem, és nem volt kérdés, hogy a diploma megszerzését követően is a régi iskolámban képzelem a jövőmet.

Minden tárgyat szívesen tanítok. Jelenleg kiemelt tárgyaim közé tartozik a környezetismeret, a vizuális kultúra és az ének.

A testnevelés különleges szerepet tölt be a németes osztályok életében, hiszen az egyik óra az ötből nemzetiségi néptánc óra. Ezt ugyancsak én oktatom az alsós évfolyamon az összes nemzetiségi osztálynak, valamint a felsős néptánc csoportnak is, köszönhetően a Magyar Táncművészeti Egyetemen szerzett diplomáimnak és táncos múltamnak.

Óráimon fontosnak tartom, hogy a lehetőségekhez és tantárgyi keretekhez igazodva, de saját képességeihez mérten értékeljem minden tanulómat.

Célom és célunk pedagógus társaimmal egy empatikus, egymásra figyelő, segítőkész, elfogadó közösség kialakítása osztályainkban, és a diákjaink teljes bizalmának elnyerése a közös munka elősegítésének érdekében.

 

Baloghné Biró Zsófia
2018-ban szereztem diplomám az ELTE Tanító-és Óvóképző Karán, jelenleg a 4.a osztály tanítója vagyok.

Számomra a legfontosabb dolog egy osztály tanításában a szeretetteljes, elfogadó légkör kialakítása. A gyermekek ebben a biztonságos környezetben hatékonyan tudnak fejlődni, ismereteket szerezni. Célom, hogy minden reggel mosollyal az arcukon lépjenek be az iskolába, és az osztályból egy összetartó, jó közösség alakuljon ki.

Kiemelten fontosnak tartom a szülőkkel történő együttműködést, jó kapcsolatot.

Alsó tagozatban elsősorban a készségek, képességek fejlesztése a célunk, erre kiemelt hangsúlyt fektetek. A hatékony fejlődés érdekében a mindennapi életünk velejárója a rendszeres differenciálás, tehetséggondozás. Szeretettel várom Önöket a következő tanév első osztályában.

 

Kisné Gopcsa Ágnes
Kisné Gopcsa Ágnes vagyok, 24. éve tanítok az „attilában” általános tantárgyakat, német nyelv-és irodalmat, német honismeretet alsó tagozaton.

Az elmúlt évtizedekben elvégeztem a tehetséggondozói szakot, testtartást javító, – és számos tanfolyamot, mellyel gazdagítottam tudásomat.

A németórákon első osztályban nem írunk, nem olvasunk, viszont sokat játszunk, énekelünk, a legtöbben már karácsony felé mondatokat is alkotnak német nyelven. A honismeretórákon a kis diákok megismerkednek a hagyományokkal, a német nemzetiségi táncokkal. Az első osztályba kerülő kisgyerekek számára nagy változás az iskola, melyben rengeteg újdonsággal találkoznak. Ehhez igyekszem megteremteni a hangulatos, mosolygós légkört sok játékkal mondókával, verssel.

Célom, hogy a kis nebulókból egészséges, kreatívan gondolkodó, barátságos, bátor felnőttek legyenek.


Varga Ildikó

Varga Ildikó vagyok, a 4.a osztály jelenlegi osztályfőnöke.

14 éve dolgozom tanítóként; a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola tantestületének 2019 szeptembere óta vagyok tagja.

A tanítás során nagy hangsúlyt fektetek az alapkészségek megszilárdítására. A tanulók játékosan, változatos munkaformák segítségével sajátítják el az ismereteket tanóráimon. Fontosnak tartom, hogy a tanítványaim nyugodt légkörben, harmonikusan fejlődjenek, melyhez a nyitott, barátságos, közvetlen környezet és a humor is hozzájárul. Az éneklés, a zenehallgatás és a hangszertanulás közben nemcsak a gyerekek ritmusérzéke, figyelme, kreativitása fejlődik, hanem a zenei tevékenység lélekemelő mivoltánál fogva kedvezően hat a szocializációra, támogatva a közösséghez tartozás érzésének kialakulását, elmélyülését. Szabadidőmben magam is szívesen énekelek, tagja vagyok a Pesterzsébeti Városi Vegyeskarnak.

Szeretettel várom az éneklés és zene iránt érdeklődő leendő tanítványaimat!