József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Felvételi határozat

Letölthető dokumentumok

Felhívás

Együttműködési megállapodás

Tanulói adatlap

Igénylőlap iskolai étkezéshez

Leendő elsős tanítók bemutatkozása

 

Aratóné Dunai Mária vagyok.  30 éve tanítok az iskolában alsós tanítóként.

Jelenleg nyugdíjas óraadóként dolgozom.

A 30 év alatt szinte minden tantárgyat tanítottam már. Többször voltam osztályfőnök.

Oktató –  nevelő munkám során  a gyerekek testi – lelki fejlődése nagymértékben  fontos számomra. 

 A szülőkkel való jó kapcsolattartást  szeretem kiemelten kezelni.

A leendő első osztályban is olyan jó közösséget szeretnék kialakítani, mint amilyet eddigi osztályaimban már többször  sikerült.  

Szeretettel várom Önöket és gyermekeiket a következő tanév első osztályában.

 

Kurta Terézia vagyok, a jelenlegi 4. b osztály emelt szintű ének-zene oktatásban és normál zenei képzésben részesülő gyerekek osztályfőnöke.

1989-ben végeztem az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán. 32. éve tanítok a József Attila, mai nevén a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában. Két felnőtt gyermekem van.

Az iskolába kerülő gyermekek természetes kíváncsiságukból fakadóan örömmel tanulnak, ennek a motivációnak megtartása kiemelkedő szerepet kap munkám során. Meghatározó jelentőségű az első négy év, a tanuláshoz, a világ megismeréséhez való viszony kialakításában.

A gyermek alapvető tevékenysége a játék, ezért olyan helyzeteket kell teremteni számára, ami a természetes közege, amiben otthonosan, feszültség mentesen mozog, és fejlődhet.

Pályám kezdete óta híve vagyok a magyar pedagógiában komoly hagyományoknak örvendő szótagoló olvasástanításnak, amellyel nemzedékek tanultak meg pontosan olvasni, és helyesen írni. Véleményem szerint a magyar nyelv sajátosságaihoz legjobban a hangoztató-elemző-összetevő olvasástanítás igazodik. A kis tanuló kezdetben a két-három betűből álló szótagokat sokkal könnyebben összeolvassa, mint a hosszabb szavakat. A szótagolással alapozzuk meg a helyesírási készséget is. A betűelemek alapos ismerete után kezdjük a betűk írását. Célom a kis lépésekben biztos és tartós tudás elérése.

A zenei képzésben részesülő gyerekeknek a zene utat mutat, kapaszkodót ad, boldogabb és értékesebb életre vezeti a gyerekeket.

A normál képzésben részesülő gyerekeknek én tanítom az ének-zenét. Énekórákon a játékdalok ismerete, és azok életre keltése (játéka, tánca) a célom. Fontosnak tartom, hogy ne teher, hanem üdülés, derű és jókedv legyen ezeken az órákon.

Fontosnak tartom a tehetséggondozást, a versenyekre való felkészítést, és a segítségre szoruló gyerekek fejlesztését.

Célom, hogy tanítványaim sokoldalú, érdeklődő, kiegyensúlyozott vidám felnőttekké váljanak.

Szeretettel várom leendő tanítványaimat az első osztályba.

 

Őri Ágnes vagyok, több évtizede dolgozom pedagógusként. Diplomámat a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szereztem, közoktatási vezetői szakvizsgát is tettem.

Tapasztalatom szerint a tanítás folyamata akkor eredményes, ha játékos módszereket, a gyermekek személyiségére szabott bánásmódot alkalmazunk. Munkám során mindig fontosnak tartottam, hogy jó hangulatban, változatos tanítási formákat használva teljenek az órák.

Szakmámra valódi hivatásként tekintek. Hosszú pályafutásom alatt mindig az őszinte segítő szándék vezetett. Hiszem, hogy a gyermekek lelkéhez a szereteten keresztül vezet az út.

A szülőkkel való együttműködést szintén fontosnak tartom, hiszen csak így, együttesen érhetjük el céljainkat.

Szeretettel várom a leendő elsősöket!

 

Vágóné Kovács Márta vagyok, 35 éve dolgozom a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában.

Kezdetben, 19 évig, mint alsós tanító néni, volt, amikor minden tantárgyat, volt, hogy iskolaotthonos formában magyar nyelv és irodalmat valamint testnevelést tanítottam.

16 éve az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán német nemzetiségi tanítói diplomát szereztem. Azóta nemzetiségi osztályban vagyok osztályfőnök, magyar valamint német nyelv és irodalmat, etikát és technikát tanítok.

Fontosnak tartom az alapkészségek kialakítását és megszilárdítását, hiszen ezek képezik a további eredményes tanulás alapjait.

A gyerekek mindenkori igényeit figyelembe véve szem előtt tartom a gyermekközpontúságot. Fejlesztésüket életkori sajátosságuknak megfelelően alakítom .

Tanítási óráimon szívesen alkalmazom a változatos munkaformákat, melyek a gyerekek toleranciáját és türelmét fejleszti.

A német nyelv és irodalom órákon játékos formában kívánom a gyerekek nyelvtanulását segíteni.

Szeretettel várom Önöket és gyermekeiket a következő tanév első osztályában.