József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Általános tanrend

Két iskolaépületben jelenleg 21 osztályban tanulnak diákjaink. Az alsó tagozatosak napközis
formában dolgoznak, a felső tagozatos tanulóinknak délutánra tanulószobai ellátást
biztosítunk igény szerint. Az étkezést a Honett Service Kft. biztosítja. Az intézmény kiemelt
feladatának tekinti a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. Gyógypedagógus foglalkozik a
segítségre szoruló tanulókkal egyéni fejlesztés  keretében. Tehetséges tanulóink negyedik
évfolyamtól kezdődően matematika  tehetséggondozó csoportban tanulják a tantárgyat.
Negyedik évfolyamtól német vagy angol idegen nyelvet tanítunk. Jól felszerelt iskolai
könyvtár áll rendelkezésére minden olvasni kívánó tanulónak és
dolgozónak.
Számos szabadidős programot kínálunk tanulóinknak. Kiemelkedő helyet foglalnak el a
múzeumi foglalkozások, melyeket iskolánk szakképzett múzeumpedagógusai tartanak.
Gyakoriak a színház-és mozi látogatások, a kirándulások, az osztályprogramok. Szakkörök
adnak lehetőséget az ismeretek további bővítésére.

Iskolánkban diákönkormányzat működik, melynek keretében tanulóink színes tanórán kívüli
programokon vehetnek részt (farsangi mulatság, Mikulás-és Nyuszi bulik).
A szülőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot szülői értekezleten, fogadóórákon, a
gyermekvédelmi feladat ellátásával megbízott felelős minden héten fogadja a hozzá
problémával forduló szülőket, tanulókat.
Intézményünk fő támogatója a József Attila Alapítvány, amely állandó segítséget nyújt
iskolánk oktató-nevelőmunkájához.