József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Hitélet

szorolap_hittan-református

hittan_plakat_2023_református

 

Mi változott 2021. szeptember 1-jétől, hogy a katolikus egyház vette át az iskola fenntartását?

Az iskola fenntartója 2021. szeptember 1-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága. Az intézmény a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola nevet vette fel.
Az iskola védőszentjei: Szent József és Tours-i Szent Márton
Az iskola a Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia területén  helyezkedik el. A plébános atya a hitéleti és szakmai tevékenységet liturgikus, pasztorális és tartalmi tekintetben is segíti. A tanulók neveléséhez a keresztény értékrend szem előtt tartásával az iskola minden dolgozója hozzájárul. A tanulók a hittanórák tanításait, a tanórák erkölcsi útmutatásait igyekeznek a mindennapi életükben gyakorolni:

 • tisztelettudó magatartás
 • közösségi beilleszkedés mások jogainak tiszteletben tartásával
 • az önfegyelem tanulása, és fejlesztése
 • a kötelességtudat kialakítása, fejlesztése
 • az elvégzett munka megbecsülése
 • az igazságérzet helyes kibontakoztatása
 • felelősségvállalás a tettekért, azok következményeiért
 • tisztesség a munkában és az emberi kapcsolatokban
 • együtt érző és segítő magatartás a társak iránt
 • mások felé türelem, megértés és elfogadás
 • tapintatos és fokozatos missziós keresztény nevelés
 • a keresztény értékrend érvényesítése a nevelésben és az oktatásban egyaránt
 • a hitéleti nevelés során tanultak belső igénnyé alakítása

A 2022/2023-as tanévtől felmenő rendszerben tanulóink az első évfolyamtól kezdődően az órarendbe beépítve kötelezően heti 2 óra hittanórán vesznek részt.