József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Iskola bemutatása

A József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Pesterzsébet nagy múltú általános iskolája, immáron 95 éve szolgálja az általános iskolai oktatást, nevelést. 2021-ben fenntartóváltás következett be, a Külső-Pesti Tankerületi Központ helyett iskolánk új fenntartója az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF). A fenntartóváltásról bővebben a Hitélet menüpontban olvashatnak.

Két iskolaépületben jelenleg 21 osztályban tanulnak diákjaink. Az alsó tagozatosak napközis formában dolgoznak, a felső tagozatos tanulóinknak délutánra tanulószobai ellátást biztosítunk igény szerint. Az étkezést a Honett Service Kft. biztosítja. Az intézmény kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. Gyógypedagógus foglalkozik a segítségre szoruló tanulókkal egyéni fejlesztés  keretében. Tehetséges tanulóink negyedik évfolyamtól kezdődően matematika  tehetséggondozó csoportban tanulják a tantárgyat. Minden évfolyamon az egyik osztályunk tanulói emelt szintű ének-zeneoktatásban részesülnek, melyet az énekkari foglalkozások egészítenek ki. Számos arany minősítés és elismerés mutatja az elmúlt 43 év magas színvonalú munkáját. Minden évben karácsonyi hangversenyen és zenei gálán mutatják be tudásukat. Zenei tagozatos osztályainkban heti 4 énekórán és a – 2. évfolyamtól kezdve – heti 2 énekkari órán vesznek részt a gyerekek, ahol az együttmuzsikálás élmény, öröm és közösségteremtő erő. Tanítványaink a Kodály módszer metodikája alapján sajátítják el a zenei írás-olvasás tudományát. Ismerkednek zenei anyanyelvünkkel, a magyar népdalkinccsel,  éphagyományainkkal, az egyetemes zenekultúra gyöngyszemeivel. A szakszerű,  intenzív zenei fejlesztés komplex módon a tanulási képességek javulását is eredményezi. Hangszertanulásra a Lajtha Alapfokú Művészeti Iskolában van lehetőség.

Negyedik évfolyamtól német vagy angol idegen nyelvet tanítunk.

14 évvel ezelőtt német nemzetiségi oktatást indítottunk. Első osztálytól kezdve hetente 5 nyelvóra van. Órarendbe iktattuk a nemzetiségi népismeret, ill. a magyarországi német néptáncok tanítását is. Minden évben részt veszünk a nemzetiségi iskolák számára megrendezett országos vers-és prózamondó, kisjelenet versenyeken, ahol számtalan alkalommal az élmezőnyben végeztünk. Nemzetiségi táncosaink rendszeresen szerepelnek kerületi és regionális nemzetiségi találkozókon, a német testvériskolánkból érkező csoportok tiszteletére rendezett fogadásokon és egyéb rendezvényeken. A nyári szünetben lehetőségük van a táncosoknak tánctáborban tovább mélyíteni tudásukat, melyet a nemzetiségi önkormányzat is támogat. Nevelő-oktató munkánk során folyamatos kapcsolatot tartunk a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet elnökével és képviselőivel. Nemzetiségi programjainkat jelentősen támogatják.
 Az iskolában működő oktatási forma a német nemzetiségi nyelvoktatás és  hagyományőrzés. Ebben az oktatási formában a nemzeti, etnikai, nemzetiségi-anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kulturális- és népismereti anyag átadásának kell szerepelni. Iskolánk fő célja tehát, hogy a nemzetiségi oktatás valósítsa meg – a magyarországi közoktatás részeként – a Nemzeti Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat. Egyidejűleg biztosítsa a nemzetiségi nyelv megtanulását, valamint a nemzetiség történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismerését. A német nyelv megtanulása és mindenre kiterjedő használata a legfontosabb feltétele a Magyarországon élő német nemzetiségnek, mint népcsoportnak való fennmaradásra. A nyelv a kultúra fontos része, mely az elődök kultúráját is magában foglalja, s egyben a nemzetiség értékes örökségét jelenti.
 
A nemzetiségi nyelvoktatáson belül a nyelvoktató forma szerint oktatunk. Programunk célja: a nemzetiségi nyelv tanításával és a nemzetiségi népismeret témaköreinek feldolgozásával járuljon hozzá a nemzetiségi oktatás céljainak megvalósításához, tehát az identitás, a magyarországi németek szokásainak és hagyományainak megőrzéséhez. A tanítás nyelve a magyar nyelv, amely mellett nemzetiségi nyelvet és irodalmat, valamint népismeretet oktatunk német nyelven. Osztályaink nemzetiségi táncot is tanulnak, német nemzetiségi ruhát viselnek, megőrizve ezzel az öltözködéskultúrát is. Iskolánk szoros kapcsolatot tart a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvodával és a Német Nemzetiségi Gimnáziummal is. Hagyományőrző programjainkat együttesen valósítjuk meg. 2017 júniusa óta iskolánk tagja a Béke Lángja Egyesületnek, melynek gálaműsorán Bécsben nemzetiségi tánccsoportunk színvonalas programmal lépett fel már több alkalommal. 

Jól felszerelt iskolai könyvtár áll rendelkezésére minden olvasni kívánó tanulónak és
dolgozónak.

Számos szabadidős programot kínálunk tanulóinknak. Kiemelkedő helyet foglalnak el a múzeumi foglalkozások, melyeket iskolánk szakképzett múzeumpedagógusai tartanak. Gyakoriak a színház-és mozi látogatások, a kirándulások, az osztályprogramok. Szakkörök adnak lehetőséget az ismeretek további bővítésére.

Iskolánkban diákönkormányzat működik, melynek keretében tanulóink színes tanórán kívüli programokon vehetnek részt (farsangi mulatság, Mikulás-és Nyuszi bulik).

A szülőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot szülői értekezleten, fogadóórákon, a gyermekvédelmi feladat ellátásával megbízott felelős minden héten fogadja a hozzá
problémával forduló szülőket, tanulókat.

Iskolánk honlapján folyamatosan friss információkat találnak az odalátogató érdeklődök.

Intézményünk fő támogatója a József Attila Alapítvány, amely állandó segítséget nyújt iskolánk oktató-nevelőmunkájához.