József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

A Rózsabogár Lovagrend avatási ceremóniája

A József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola idén 18. alkalommal, 2024. április 18-án rendezte meg országosan egyedülálló eseményét, a lovagavatást a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Az iskola két kiváló pedagógusa, Palotainé Simon Ilona tanító és Kosákné Antoni Mariann tanító, történelem szakos tanár, akik egyben múzeumpedagógusok is, négy éven át oktatják, nevelik szakköri formában a kisdiákokat irodalmi, történelmi ismeretekbe ágyazva olyan erényekre, mint becsület, igazságosság, bölcsesség, mértékletesség.

A program része egy kézműves foglalkozássorozat is, mely együttműködésre sarkallja a gyerekeket.  A lovagi élettel kapcsolatos eszközöket készítenek: pajzsot, címert, kardot, mellvértet, Mátyás könyvet, agyagvárat.

A négyéves oktatóprogram végén kerül sor a lovagavatásra.

Az esemény nagyságát bizonyítja, hogy az arra érdemes jelölteket Kovács Gergely, a Nagy Szent Gergely Rend pápai lovagja, a Magyar Érdemrend kitüntetettje, Szepesházy Imre, az Aranysarkantyús Lovagrend Magyarországi Nagypriorátusának nagypriorja, és Szepesházyné Kurimay Ágnes, a lovagrend Nagymestere részesítik a kitüntető címekben.

A fiúkat lovagokká ütik, a lányokat dámákká avatják.

Ez évben 53 diák, valamint Balogh Rita, Varga Ildikó és Ecsedi-Nagy Andrea pedagógusok részesültek az elismerő címben.

A Rózsabogár Lovagrend avatási ceremóniáját megtisztelte jelenlétével az önkormányzat képviseletében Kovács Eszter alpolgármester úrhölgy, és az iskola igazgató asszonya, Krén-Poroszka Jolán.

Az avatást a lovagrend Erzsébeti Tartományfőnöke, Palotainé Simon Ilona az alábbi köszöntővel kezdte:

„Én, mint a Rózsabogár Lovagrend Erzsébeti Tartományfőnöke, köszöntök mindenkit, ezen a szép napon, amikor négyéves várakozás és próbatétel után elérkeztünk a lovaggá avatási ünnepéhez.

Mindazok, akik ma felvételt nyernek a Rózsabogár Lovagrendbe, kötelesek annak szabályai szerint élni, és munkálkodni. Folyamatosan kiállni a fegyelem, a figyelem, a türelem és az udvariasság próbáját, a közös célok, a tanulás és a nálunk kisebbek, a fegyvernökök és az apródok segítése érdekében.

Ezek a feladatok nem látványosak, de kitartást és önfegyelmet igényelnek.
Az utolsó próba – lovaghoz méltón, csendben, türelmesen kivárni a sort.”

Készüljetek fel a fogadalomtételre!

Az avatólovag, Kovács Gergely olvasta fel a fogadalom szövegét, melyet a dáma- és lovagjelöltek a múzeumvendégek és szüleik előtt megfogadtak.

Lovagjelölt Testvérek!

Eljött a nagy nap, hogy hosszú felkészülés és várakozás után beléphessetek a lovagi rendbe. A lovagok lelki ruhájának – az erényeknek a felöltése, és lelki kardjuknak – a hitnek a megerősítése szilárd elhatározást és életre szóló elkötelezettséget kíván tőletek.

Ősi szokás szerint tegyetek tehát fogadalmat, és feleljetek a kérdéseimre:

Fogadod-e, hogy Rózsabogár Lovagrendnek hűséges tagja, nemes céljainak valóra váltója leszel?

Fogadom.

Fogadod-e, hogy lovagrendi kötelezettségeidet becsülettel ellátod, és a rád rótt feladatokat örömmel teljesíted?

Fogadom.

Fogadod-e, hogy felkarolod a gyengébbeket, segíted a rászorulókat és szép, erényes életeddel öregbíted a lovagrend jó hírét?

Fogadom.

Segítsen benneteket az Úr, hogy fogadalmatok beteljesedjék!

Viseljétek a lovagi címet büszkén, legyetek hívek mestereitekhez, tanítóitokhoz! Járjatok szerencsével éltetek során!