József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Egy nem szokványos tanulási módszer – múzeumpedagógia

Múzeumpedagógiai tevékenység a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában

Iskolánk sokszínű tevékenységei között egy apró falat az oktatás múzeumpedagógiai megközelítése. Magyarországon 1999-ben elsőként indított az ELTE, külföldi mintára, múzeumpedagógiai szakirányú képzést. Az elsőként indított csoportban iskolánk három pedagógusa is bekapcsolódott, és szintén részt vett a képzésben egy negyedik, akkor még szülő, későbbi kollégánk. Így az iskolai múzeumpedagógiai program kidolgozásához és elindításához adottak voltak a személyi feltételek. Az újszerűség és a kísérletezési kedv, valamint a Helyi Pedagógiai Program és Tanterv akkor induló kidolgozása lehetővé tette, hogy az országban először ez a tevékenység megjelenhetett az iskola hivatalos dokumentumában is.

 

Idézet a Pedagógiai Programból: „A múzeumpedagógia segíti az elvont tananyag konkrétumokhoz kötését. Egyértelművé teszi a tanulóknak, hogy ismereteket szerezni nem csak az iskolában lehet. Segítségével komplex személyiségfejlesztés történik, meghatározó szerepet játszik a pozitív értékrend kialakításában. Minden általános iskolai tantárgy és modul rendszerét kiegészíti, és az eddigiektől eltérő módszerrel teszi lehetővé a tantervi követelmények alapos és sokrétű feldolgozását, megértését, az elmélyítést. Az ismeretszerzés módja a cselekedtetés, az aktív, kreatív részvétel, ami az élményszerű tudás megszerzését teszi lehetővé. Célul tűzzük ki, hogy minden tanuló részese legyen a múzeumpedagógiai foglalkozásoknak.”

(Forrás: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai Programja 1.1.5. fejezet: 6. oldal)

A Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Játszóház mintájára, azt kissé átdolgozva, iskolai körülményekhez adoptálva dolgoztuk ki a Lovagprogramunkat. Ennek keretében, egy hosszabb, 4 évig tartó, kisebb projekteken keresztül megvalósuló foglalkozássorozatot követően lehet csatlakozni a Rózsabogár Lovagrendhez, amely iskolánk több mint 20 éve működő Lovagrendje.

Ezek a foglalkozások az élménypedagógia módszerére épülnek. Az iskolába lépő gyerekek életkori sajátosságait szem előtt tartva, a mesén keresztül közelítünk a gyerekekhez.

Az elsősökkel megnézzük a Süsü, a sárkány és A Kerekasztal Lovagjai című filmeket. Ezt követően a lovagi felszerelés elkészítése az első lovagi próba. Az iskolába lépő gyerekek ezen keresztül elsajátítják a lendületes ollóvezetés és ragasztás technikáját. Közben megismerkednek a heraldika alapjaival, betekintést kapnak a lovagok életébe, és mire elkészítik a lovagi felszerelést megismerkednek a védőfelszerelésekkel és a fegyverekkel. Ennek a programrésznek a megvalósítása során a gyermeki önzés korszakát élő kis apródjaink könnyen ráhangolhatók a páros munkára, maguktól rájönnek, hogy egyedül nem tudják megoldani a feladatokat, így rákényszerülnek a társaik segítségére. A Magyar Nemzeti Múzeumban találkoznak a lovagkorból származó tárgyi emlékekkel. A foglalkozás sorozat végén boldogan öltik magukra az általuk készített felszerelést, és nagy örömmel viszik haza.

Elkészült a lovagi felszerelés

Második osztályban a gyerekek finom-motorikájának további fejlesztése, és az alapkészségek elsajátításához nélkülözhetetlen monotónia-tűrés fokozása a cél. Órákon keresztül készítik a kis téglákat agyagból, hogy elkészülhessen az osztály közös vára. Zárásként a budai várban ismerkedünk teljes életnagyságban a vár részeivel és a lovagkorból ránk maradt tárgyi emlékekkel.

A vártervek és a megvalósítás

Elkészült az osztály vára

 

Harmadik osztályban megjelennek a tananyagban a történelmi mondák. A Mátyás mondák alapján saját Mátyás könyvet készítenek a gyerekek. Könyvborítót terveznek, megismerkednek Mátyás király családjával, leírják könyvük egyik lapjára a király rokoni kapcsolatait, írnak lúdtollal, krónikát másolnak, iniciálét készítenek és a Magyar Nemzeti Galériában Mátyás alakjával és mindennapjaival foglalkoznak.

Részletek a Mátyás könyvből

Részletek a Mátyás könyvből

Negyedik osztályban már az önálló múzeumhasználatot készítjük elő, feladatlapos formában, csoportmunkában. Szintén a történelmi mondákhoz kapcsolódunk. A török korral és Rákóczi korával ismerkedünk. Az előkészítés és a zárás természetesen az iskolában történik.

Önálló feladatlapos ismerkedés a két korszak tárgyaival a Magyar Nemzeti Múzeumban

A program koronája a lovagavatás. Negyedikben, a kiállt próbák után csatlakozhatnak a Rózsabogár Lovagrendhez tanulóink. A lovagjaikn és dámáink díszes oklevelet kapnak rendi tartozásukról, és ezután már büszkén viselhetik a lovagrend jelvényét is, az iskolajelvény mellett, az ünnepélyeken, nevezetes alkalmakon.

Pillanatképek a lovagavatásról

Természetesen a múzeumpedagógiai foglalkozások nem korlátozódnak csak a Rózsabogár Lovagrendre. Mind alsó-, mind felső tagozaton lehetőség van a gyerekek iskolán kívüli oktatásának, nevelésének erre a szegmensére. A tananyaghoz kapcsolódóan, és a kirándulások alkalmával igyekszünk minél változatosabb múzeumi programok beiktatására. Minden esetben törekszünk arra, hogy az előkészítés – múzeumi foglalkozás – zárás hármas egysége megvalósuljon. Ezért diákjaink felkészülten, tudatosan érkeznek a múzeumba és időt szánunk az ott szerzett élmény lezárására, feldolgozására is. Ezzel segítve az élményeken keresztüli ismeretszerzés rögzülését.

Több mint húsz éves tapasztalattal a hátunk mögött mondhatjuk, hogy ezek a programjaink nemcsak az általános iskolai időszakban kedveltek, de sokkal később is jó érzéssel emlékeznek rá tanulóink. Köztük sokan rendszeres múzeumlátogatókká váltak, és családjukat is elviszik ezekbe a kulturális intézményekbe.

Budapest, 2023. január

           Palotainé Simon Ilona                         múzeumpedagógus-tanítónő