József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Nemzetiségi oktatás

Intézményünkben 2007-ben vezettük be a német nemzetiségi oktatást.

Első osztálytól kezdve hetente 5 nyelvóra van. Órarendbe iktattuk a  nemzetiségi népismeret, ill. a magyarországi német néptáncok tanítását is. 

Minden évben részt veszünk a nemzetiségi iskolák számára megrendezett országos versmondó- és színjátszó versenyeken, ahol számtalan alkalommal az élmezőnyben végeztünk. Nemzetiségi táncosaink rendszeresen szerepelnek kerületi és regionális nemzetiségi találkozókon, a kerületi sváb bálon, a német testvériskolánkból érkező csoportok tiszteletére rendezett fogadásokon és egyéb rendezvényeken. A nyári szünetben lehetőségük van a táncosoknak tánctáborban tovább mélyíteni tudásukat, melyet a nemzetiségi önkormányzat is támogat.

Nevelő-oktató munkánk során folyamatos kapcsolatot tartunk a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet elnökével és képviselőivel. Nemzetiségi programjainkat jelentősen támogatják.

Az iskolában működő oktatási forma a német nemzetiségi nyelvoktatás és hagyományőrzés. Ebben az oktatási formában a nemzeti, etnikai, nemzetiségi-anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kulturális- és népismereti anyag átadásának kell szerepelni. Iskolánk fő célja tehát, hogy a nemzetiségi oktatás valósítsa meg – a magyarországi közoktatás részeként – a Nemzeti Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat. Egyidejűleg biztosítsa a nemzetiségi nyelv megtanulását, valamint a nemzetiség történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismerését. A német nyelv megtanulása és mindenre kiterjedő használata a legfontosabb feltétele a Magyarországon élő német nemzetiségnek, mint népcsoportnak való fennmaradásra. A nyelv a kultúra fontos része, mely az elődök kultúráját is magában foglalja, s egyben a nemzetiség értékes örökségét jelenti.

A nemzetiségi nyelvoktatáson belül a nyelvoktató forma szerint oktatunk.

Programunk célja: a nemzetiségi nyelv tanításával és a nemzetiségi népismeret témaköreinek feldolgozásával járuljon hozzá a nemzetiségi oktatás céljainak megvalósításához, tehát az identitás, a magyarországi németek szokásainak és hagyományainak megőrzéséhez. A tanítás nyelve a magyar nyelv, amely mellett nemzetiségi nyelvet és irodalmat, valamint népismeretet  oktatunk német nyelven. Osztályaink nemzetiségi táncot is tanulnak, német nemzetiségi ruhát viselnek, megőrizve ezzel az öltözködéskultúrát is.

Iskolánk szoros kapcsolatot tart a Baross Ovi Kindergarten Baross óvodával és a Német Nemzetiségi Gimnáziummal is. Hagyományőrző programjainkat együttesen valósítjuk meg.

 

Tevékenységeink a nemzetiségi oktatás terén, sváb népszokások felelevenítése.

ŐSSZEL:

-NNÖP az elsősöket megkülönböztetett figyelemmel, Schultütével ajándékozza meg az évnyitón
– Oktoberfest tartása

TÉLEN
– Márton-napi hagyományőrző ünnepség
– bécsi kirándulás a hagyományos karácsonyi vásárra
– nemzetiségi karácsony
– Országos nemzetiségi szavaló-és színjátszó verseny iskolai fordulója

TAVASSZAL
– kapcsolattartás az anyaországgal (németországi cserekapcsolatok)

– NNÖP minden május vagy június elején német nemzetiségi gyermektánc fesztivált rendez
Az emberi erőforrások minisztere 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve alapján a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezését az 1. mellékletben meghatározott, ugyanazon nemzetiséghez tartozók által benyújtott kérelem kitöltésével kezdeményezhetik a szülők, törvényes képviselők (a továbbiakban együtt: szülők).

A nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételt a szülők a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltésével igényelhetik. A nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás esetén a tanulói jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig érvényes.

 

A fentiek figyelembe vételével a 2023/2024-es tanévben első osztályba lépő tanulók esetében a német nemzetiségi osztályba jelentkezést a két melléklet kitöltésével kezdeményezheti a szülő 2022. november 30-ig. A kitöltött mellékleteket az iskola titkárságán lehet leadni 2022. november 7-től munkanapokon 8: 00 és 15:00 között. (1)

A mellékletek letölthetők a Magyar Közlöny 2013. évi 35. számából, illetve a következő linkről.

Budapest, 2022. 10. 25.

Krén-Poroszka Jolán igazgató s.k.

 

(1) A nemzetiségi oktatás bevezetése óta a nemzetiségi osztályba a kerület bármely pontjáról tudjuk fogadni a diákokat. Az iskola tárgyi és személyi feltételei azonban csak 1 osztály indítását teszik lehetővé, összesen 26 fő részére. Nem német származású és nem kerületi lakosokat csak az üresen maradt helyekre tudunk felvenni. Tekintve, hogy a nemzetiségi osztályba beiratkozni szándékozó gyerekek száma évek óta jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló helyeket, ezért ezt a lehetőséget – sajnos – csak elméletben tudjuk biztosítani.