József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023-as tanév hivatalos beíratkozására 2022. április 21-22-én 08:00-19:00 óráig terjedő időszakban várjuk a kedves szülőket.

A beiratkozásnál mindkét szülőnek jelen kell lennie! (Amennyiben a gyermek felügyeletét csak az egyik szülő látja el, az erről szóló hivatalos végzést be kell mutatni!)
A beiratkozás során adatlapokat kell kitölteni, melyet a helyszínen a szülők rendelkezésére bocsájtunk. Akik tudják, ezeket az adatlapokat ide kattintva letölthetik, s amennyiben kitöltve hozzák magukkal gyorsabbá tehetik a folyamatot. Akik az előzetes beiratkozáskor már leadtak adatlapot, azoknak a beiratkozási csomag 1. oldalát (adatlapot) nem kell kitölteni.
A következő dokumentumok bemutatását kérjük a beiratkozáshoz:

  • gyermek személyi igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata
  • gyermek TAJ-kártáyája
  • gyermek lakcímkártyája
  • az egyik szülő lakcímkártyája

Három osztály indítását tervezzük.
2021. szeptemberi fenntartóváltás miatt leendő elsőseink kötelezően heti két órában hittant tanulnak.
Az ének-zene tagozatos osztályba jelentkező gyerekeknek előzetes meghallgatáson szükséges részt venni. A meghallgatás időpontjai: április 21-én 15:00-17:00 óra között, április 22-én 14:00-16:00 óra között. (Azok a gyermekek, akiket az óvodában meghallgatták kollégáink és papírt kaptak arról, hogy szívesen látjuk őket, a meghallgatáson nem vesznek részt. Kérjük viszont ezt a lapot számunkra elhozni szíveskedjenek.)
A német nemzetiségi osztályba csak nemzetiségi nyilatkozattal rendelkező gyermeket tudunk felvenni. A nyilatkozat a helyszínen is kitölthető.
Az általános tantervű osztályba – ahol dráma szakkör indítását tervezzük – csak a mindenkitől kért adatlapok kitöltése szükséges.

A beiratkozás után a felvételt nyert tanulók listáját az iskola kapuján és honlapunkon is legkésőbb 2022. április 29-e 12:00 óráig közzétesszük.

Szeretettel várjuk leendő elsőseink szüleit!

Tisztelettel: Iskolavezetés