József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Tantestület

 Iskolánk nevelőtestülete és dolgozói a 2023/2024. tanévben

Vezetőség

Krén-Poroszka Jolán
magyar-orosz-német-inkluzív nevelés tanára
igazgató
 krenporoszkajolan@jozsef20.hu

 Lászlóné Molnár Márta
igazgatóhelyettes
 tanító
laszlonemolnarmarta@jozsef20.hu

Farkas László
igazgatóhelyettes
matematika – kémia
farkas.laszlo@jozsef20.hu

Pedagógusok

Aratóné Dunai Mária
óraadó tanító

aratonedunaimaria@jozsef20.hu 

Asquiné Papp Klára
történelem-orosz-angol

asquinepappklara@jozsef20.hu

Bálint Réka
tanító

balintreka@jozsef20.hu

Balogh Rita
tanító, tánctanár

baloghrita@jozsef20.hu

Becskeházi Zoltán
digitális kultúra

becskehazizoltan@jozsef20.hu

Bednárikné Bíró Marianna
gyógypedagógus

bedariknebiromariann@jozsef20.hu

Bozsó Veronika
tanító

bozsoveronika@jozsef20.hu

Danku Edina
magyar-angol
8.a
dankuedina@jozsef20.hu

Dömök Bálint
iskolapszichológus

domokbalint@jozsef20.hu

dr. Nádorné Gábor Anikó
tanító

dr.nadornegaboraniko@jozsef20.hu

Ecsedi-Nagy Andrea
tanító

ecsedinagyandrea@jozsef20.hu

Farkas László
matematika-kémia igazgatóhelyettes
farkas.laszlo@jozsef20.hu

Fentné Fodor Éva
tanító, óraadó
fentnefodoreva@jozsef20.hu

Fõzõ Tamás
német-orosz-kémia
7.c
fozotamas@jozsef20.hu

Galambos Orsolya
gyógypedagógus

galambosorsolya@jozsef20.hu

Gyulai Tünde
tanító, ének
3.a
gyulaitunde@jozsef20.hu

Halász Erika
tanító

halaszerika@jozsef20.hu

Heimné Drenyovszky Barbara
ének-német
6.c
heimnedrenyovszkybarbara@jozsef20.hu

Horváth Attiláné
matematika-fizika
5.b
horvathattilane@jozsef20.hu

Jurák Tamás
magyar
7.b
juraktamas@jozsef20.hu

Kancsár Mihályné
testnevelés-biológia
5.c
kancsarmihalyne@jozsef20.hu

Kisné Gopcsa Ágnes
tanító, német nemzetiségi tanító
4.c
kisnegopcsaagnes@jozsef20.hu

Kosákné Antoni Mariann
tanító, történelem, múzeumpedagógus
4.b
kosakneantonimariann@jozsef20.hu

Krén-Poroszka Jolán
magyar-orosz-német-inkluzív nevelés tanára , igazgató

krenporoszkajolan@jozsef20.hu

Kurta Terézia
tanító
1.b
kurtaterezia@jozsef20.hu

Lászlóné Molnár Márta
tanító, igazgatóhelyettes

laszlonemolnarmarta@jozsef20.hu

Lugosi Márta
testnevelés

lugosimarta@jozsef20.hu

Major Judit
tanító
2.b
majorjudit@jozsef20.hu

Mendel Mónika
angol óraadó

mendelmonika@jozsef20.hu

Molnár Éva
tanító

molnareva@jozsef20.hu

Óváriné Ferenci Judit
tanító

ovarineferencijudit@jozsef20.hu

Pálffi Krisztina
magyar-ének
6.b
palffikrisztina@jozsef20.hu

Palotainé Simon Ilona
tanító, múzeumpedagógus
3.c
palotainesimonilona@jozsef20.hu

Pápai Andrea
magyar-német
8.c
papaiandrea@jozsef20.hu

Pócsik Viktor
történelem-német, könyvtáros

pocsikviktor@jozsef20.hu

Pongráczné Krizmanits Mária
magyar-történelem-könyvtár
6.b
pongracznekrizmanitsmaria@jozsef20.hu

Ruszinkó Tünde
földrajz-technika-életvitel
8.b
ruszinkotunde@jozsef20.hu

Szemenyei Zsuzsanna
rajz óraadó

szemenyeizsuzsanna@jozsef20.hu

Thor Klaudia
német

thorklaudia@jozsef20.hu

Tóth Márta
tanító
2.a
tothmarta@jozsef20.hu

Ungvári Gergely
testnevelés

ungvarigergely@jozsef20.hu

Vágóné Kovács Márta
tanító
1.c
vagonekovacsmarta@jozsef20.hu

Varga Ildikó
tanító
4.a
vargaildiko@jozsef20.hu

Vecsei Fruzsina
tanító
3.b
vecseifruzsina@jozsef20.hu

Baloghné Bíró Zsófia
tanító
4.a
baloghnebirozsofia@jozsef20.hu

Nevelést-oktatást közvetlen segítők

Farkas Szilvia
pedagógiai asszisztens

Huszka Judit
iskolatitkár

Kovács Mónika
pedagógiai asszisztens

Lakatos K. Edina
pedagógiai asszisztens

Mézes Tibor
rendszergazda
megbízási szerződéssel

Technikai dolgozók

Dányi Attila
portás

Dányi Zoltánné
konyhás

Farkas Dezsőné
portás

Kovács Péter Pálné
konyhás

Kokh Zoltán
konyhás

Rubos Erzsébet
konyhás

Portik-Szabó Szidónia
konyhás

Szóró Zoltán
karbantartó

Urbánné Szőke Judit
takarítónő