József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Tantestület

 Iskolánk nevelőtestülete és dolgozói a 2020/2021. tanévben

Vezetőség

Krén-Poroszka Jolán

intézményvezető
 német – magyar
 6.c – német
 [email protected]

 Papp Andrea Loretta
intézményvezető-helyettes
 tanítónő – német
1.c – német
[email protected]

Farkas László
intézményvezető-helyettes
matematika – kémia
8.kiemelt – matematika
[email protected]

 

Pedagógusok

Amtszman Ágota
tanítónő
2.b
[email protected] 

Aratóné Dunai Mária
 tanítónő
3.b
[email protected]

Asquiné Papp Klára
angol – történelem
6.b osztályfőnöke
felsős évfolyamok – angol
5.b, 6.b, 7.b, 8.b – történelem
[email protected]

 Bakonyiné Berényi Teréz
tanítónő
1.a
[email protected]

Bálint Réka
 tanítónő
4.b
[email protected]

Balogh Rita
tanítónő
1.c
1.a, 2.c, 3.c – nemzetiségi tánc
[email protected]

 

Balogné Bella Éva tanítónő
 biológia-földrajz
8.b osztályfőnöke
7. és 8. évfolyam – biológia
7. és 8. évfolyam – földrajz
5.a, 5.b – természetismeret
[email protected]

Danku Edina
angol-magyar
felsős évfolyamok és 4.b – angol
5.a, 8.b – magyar
[email protected]

Ecsedi-Nagy Andrea
tanítónő
1.b
[email protected]

Fentné Fodor Éva
 tanítónő – ének
3.b
5.c, 6.a, 8.a – ének

 [email protected]

Főző Tamás
német – kémia
8. c osztályfőnöke
4.c, 7.c, 8.c – német
4.c, 6.c, 8.c – német
honismeret
4.c – nemzetiségi tánc
8. évfolyam – kémia
[email protected]

Gyulai Tünde
tanítónő – ének
3.a
1.a, 1.b – ének
[email protected]

Halász Erika
tanítónő
4.c osztályfőnök
4.c
[email protected]

Heimné Drenyovszky Barbara
ének  német
alsós tagozatos ének
3.c – német
5.ab, 6.c, 7.b, 7.c, 8.c – ének
[email protected]
jozsef20.hu

Horváth Attiláné
matematika – fizika
6.c osztályfőnök
5.a, 6.c, 7.k, 8.c – matematika
7. és 8. évfolyam – fizika
7. évfolyam – kémia
[email protected]

Jurák Tamás
magyar
5.b, 6.a, 6.b, 6.c, 8.a – magyar
[email protected]

Kancsár Mihályné
biológia – testnevelés
6.a osztályfőnök
1.a, 2.c, 3.a – testnevelés
6.a, 6.b, 6.c – természetism.
[email protected]

Kisné Gopcsa Ágnes
tanítónő
1.c osztályfőnök
1.a
[email protected]

Kosákné Antoni Mariann
tanítónő – történelem
1.b osztályfőnök
1.b
5.a – történelem
[email protected]

Kruchió Mária
matematika
5.k, 6.b, 7.b, 8.b – matematika

Kuhárszky Richárd
pszichológus
[email protected]

Kurta Terézia
tanítónő
2.b osztályfőnök
2.b
[email protected]

Lászlóné Molnár Márta
tanítónő
1.a osztályfőnök
1.a
[email protected]

Lugosi Márta
testnevelés
3.c – testnevelés
felsős lányok – testnevelés
[email protected]

Major Judit
tanítónő
3.a osztályfőnök
3.a
[email protected]

Molnár Dániel
testnevelés
5.a osztályfőnök
felsős fiúk – testnevelés
[email protected]

dr. Nádorné Gábor Anikó
tanítónő – matematika
1.c, 4.k – matematika
5.c, 6.a, 7.c – matematika
[email protected]

Pálfi Krisztina
ének – magyar
7.b osztályfőnök
felsős tagozatos ének
7.b – magyar
[email protected]

Palotainé Simon Ilona
tanítónő
3.c osztályfőnök
3.c
[email protected]

Pápai Andrea
német – magyar
5.c osztályfőnök
4.c, 5.c, 8.c – német
5.c – magyar
[email protected]

Pongráczné Krizmanits Mária
magyar – történelem
7.c osztályfőnök
7.c, 8.c – magyar
5.c, 6.a, 6.c, 7.c, 8.a, 8.c – történelem
[email protected]

Ruszinkó Tünde
technika – földrajz
5.b osztályfőnök
felsős osztályok – technika
5.b – természetismeret
[email protected]

Simon Krisztina
könyvtár – biológia
6.a, 6.c – dráma
alsós könyvtárismeret
[email protected]

Székely Zoltán
informatika
felsős osztályok  informatika
[email protected]

Teszák Ágnes
matematika – rajz
8.a osztályfőnök
5.b, 6.k, 8.a – matematika
5.a, 5.b, 6.b, 6.c, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c – rajz
[email protected]

Thor Klaudia
német
2.c, 5.c, 7.c – német
[email protected]

Vágóné Kovács Márta
tanítónő
2.c osztályfőnök
2.c
[email protected]

Varga Ildikó
tanítónő
2.c
[email protected]

Vecsei Fruzsina
tanítónő – fejlesztő ped.
4.b osztályfőnök
4.b
[email protected]

Hargitai Dóra
angol óraadó
felsős évfolyamok – angol
[email protected]

Őri Ágnes
tanítónő óraadó
4.c
[email protected]

Nevelést és oktatást segítő kollégák

Bodáné Hartung Ildikó
pedagógiai asszisztens

Farkas Szilvia
pedagógiai asszisztens

Huszka Judit
iskolatitkár
[email protected]

Kovács Mónika
pedagógiai asszisztens

Technikai dolgozók

Balatoni Miklósné
takarítónő

Dudla Erzsébet
portás

Farkas Dezsőné
takarítónő

Horváth Judit
takarítónő

Kelemen Erika
takarítónő

Szóró Zoltán
karbantartó

Tumpek Károlyné
portás

Urbánné Szőke Judit
takarítónő