József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Német nemzetiségi oktatás iskolánkban

Nemzetiségi oktatás Intézményünkben 2007-ben vezettük be a német nemzetiségi oktatást.

imageElső osztálytól kezdve minden nap van német nyelvóra. Órarendbe iktattuk a nemzetiségi népismeret, ill. a magyarországi német néptáncok tanítását is.
Minden évben részt veszünk a nemzetiségi iskolák számára megrendezett országos versmondó és színjátszó versenyeken, ahol számtalan alkalommal az élmezőnyben végeztünk. Nemzetiségi táncosaink rendszeresen szerepelnek kerületi és regionális nemzetiségi találkozókon, a kerületi sváb bálon, a német testvériskolánkból érkező csoportok tiszteletére rendezett fogadásokon és egyéb rendezvényeken. A nyári szünetben lehetőségük van a táncosoknak tánctáborban tovább mélyíteni tudásukat, melyet a nemzetiségi önkormányzat is támogat.
Nevelő-oktató munkánk során folyamatos kapcsolatot tartunk a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet elnökével és képviselőivel. Nemzetiségi programjainkat jelentősen támogatják.

Az iskolában működő oktatási forma a német nemzetiségi nyelvoktatás és hagyományőrzés. Ebben az oktatási formában a nemzeti, etnikai, nemzetiségi-anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kulturális- és népismereti anyag átadásának kell szerepelni. Iskolánk fő célja tehát, hogy a nemzetiségi oktatás valósítsa meg – a magyarországi közoktatás részeként – a Nemzeti Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat. Egyidejűleg biztosítsa a nemzetiségi nyelv megtanulását, valamint a nemzetiség történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismerését. A német nyelv megtanulása és mindenre kiterjedő használata a legfontosabb feltétele a Magyarországon élő német nemzetiségnek, mint népcsoportnak való fennmaradásra. A nyelv a kultúra fontos része, mely az elődök kultúráját is magában foglalja, s egyben a nemzetiség értékes örökségét jelenti.

A nemzetiségi nyelvoktatáson belül a nyelvoktató forma szerint oktatunk.
Programunk célja: a nemzetiségi nyelv tanításával és a nemzetiségi népismeret témaköreinek feldolgozásával járuljon hozzá a nemzetiségi oktatás céljainak megvalósításához, tehát az identitás, a magyarországi németek szokásainak és hagyományainak megőrzéséhez. A tanítás nyelve a magyar nyelv, amely mellett nemzetiségi nyelvet és irodalmat, valamint népismeretet oktatunk német nyelven. Osztályaink nemzetiségi táncot is tanulnak, német nemzetiségi ruhát viselnek, megőrizve ezzel az öltözködéskultúrát is.
Iskolánk szoros kapcsolatot tart a Baross Ovi Kindergarten Baross óvodával és a Német Nemzetiségi Gimnáziummal is. Hagyományőrző programjainkat együttesen valósítjuk meg.

Tevékenységeink a nemzetiségi oktatás terén, sváb népszokások felelevenítése

ŐSSZEL:

  • NNÖP az elsősöket megkülönböztetett figyelemmel, Schultütével ajándékozza meg az évnyitón
  • Oktoberfest tartása

TÉLEN:

  • Márton-napi hagyományőrző ünnepség
  • Bécsi kirándulás a hagyományos karácsonyi vásárra
  • nemzetiségi karácsony
  • Országos nemzetiségi szavaló-és színjátszó verseny iskolai fordulója

TAVASSZAL:

  • kapcsolattartás az anyaországgal (németországi cserekapcsolatok)
  • NNÖP minden május vagy június elején német nemzetiségi gyermektánc fesztivált rendez