József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Diákönkormányzat

Iskolánkban évek óta működik diákönkormányzat.

dok1

DÖK-képviselők 2016/2017

A szervezetnek minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló diák tagja, azért jött létre, hogy a diákság érdekeinek védelmében fellépjen és szervezze az iskola diákéletét. A 26-28 fős választott testület minden évben megújul, újraszerveződik. Szeptemberben a negyedikes és a felső tagozatos osztályok tagjaik közül választják ki azokat a képviselőiket, akik egy tanéven keresztül lesznek az osztályközösség kapcsolattartói, a diákönkormányzat testületének tagjai.

Abból tudhatod, hogy a gyermekeid kezdenek felnőni, hogy olyanokat kérdeznek, amikre van válasz. (John J.)

dok2

Dökösök az október 6-i kerületi megemlékezésen (2016)

H A R M I N C É V E S    D I Á K Ö N K O R M Á N Y Z A T U N K

Diákönkormányzatunk munkaterve 2016 / 2017

A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére idén 90 éves iskolánk fennállásának 111. tanévében immáron 30. éve diákönkormányzat működik.

A diákönkormányzat feladatai és céljai:

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, iskolánk képviselete kerületi ünnepségeken és megemlékezéseken, illetve a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása valamint a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, és a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet.

A Törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket.

Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei adottak iskolánkban, hiszen a DÖK három fontos jogát is gyakorolhatja: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot.

Iskolánkban a diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet. Élén a mindenkori, a DÖK-képviselők által megválasztott Diákelnök áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben tavaly búcsúzván a negyedikesektől, a felső tagozat mind a 11 osztálya 2-2 taggal képviselteti magát.

Idén kiemelt feladatunknak tekintjük a rendszeres, kétirányú panaszkezelést, melynek módjait, lehetőségeit a Házirend hatékony betartása érdekében az intelligens kommunikáció segítségével igyekszünk elősegíteni.

Az iskolai Diákönkormányzat munkáját tehát a Diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógusok, alsó tagozaton immáron negyedik éve Fentné Fodor Éva, felső tagozaton pedig 2009 óta Főző Tamás koordinálják, egymásnak is minden segítséget megadva.

Iskolánk DÖK segítő pedagógusai időrendben:
1. Ferenczi Mária 1989-1991
2. Nagykovácsy Tiborné 1991-1993
3. Mészáros Kinga 1993-1997
4. Rigó Lászlóné 1997-1999
5. Péteri Melinda 1999-2000
6. Horváth Zoltán 2000-2006
7. Gicziné Ruszinkó Tünde 2006-2007
8. Balog István 2007-2009
9. Főző Tamás 2009-
Diákelnökeink:
1. Tokodi Klára 1989-1990
2. Király Levente 1990-1991
3. Rigó Erzsébet 1991-1992
4. Dobsi Erik 1992-1994
5. Győri Eszter 1994-1995
6. Újhelyi Tímea 1995-1996
7. Németh Gyöngyi 1996-1997
8. Tagelsir Zsófia 1997-1998
9. Újhelyi Andrea 1999-2000
10. Révész Nándor 2007-2009
11. Duna Dorottya 2016-2017

A 2016/2017-es tanévre tervezett programok:

Szeptember:

 • Jubileumi alakuló DÖK-gyűlés, tisztségviselők választása, diákokat érintő események, rendezvények ismertetése
 • Házirend áttekintése
 • Iskolarádió (fix időpontban történő) beindítása, felelősök kijelölése
 • Elégedettségi mérések technikáinak, módszereinek kidolgozása
 • Diákközgyűlés, a budapesti Diákparlamentbe delegáltak megválasztása
 • Magyar népmese napja projekt (alsós DÖK, Fentné)

Október:

 • Részvétel a kerületi október 6-i megemlékezésen
 • Részvétel a kerületi október 23-i megemlékezésen
 • Diákok kötelességeinek ismételt áttekintése
 • Jubileumi boszorkányszombat (Halloween) a 30 éves Diákönkormányzat tiszteletére

November:

 • Diákok jogainak közös feltérképezése (szükség esetén)
 • Jubileumi tablóavatás – meglepetésprogram

December:

 • Fenyőfa, előtér díszítése
 • Luca-napi játékok (alsós DÖK, Fentné)
 • Jubileumi kirándulás Bécsbe

Január:

 • Félévi munka értékelése, második félév programja, feladatai
 • Farsangi bálkirály és bálkirálynő választás
 • Magyar Kultúra Napja

Február:

 • Jubileumi farsang a 30 éves Diákönkormányzat tiszteletére
 • Valentin nap
 • Diáknap előkészítése

Március:

 • Húsvéti készületek
 • Diáknap szervezése, igazgatójelöltek bemutatkozása, választása

Április:

 • Költészet-napi felolvasóreggel
 • Fordított nap
 • Diáknap (alsó tagozaton: Madarak & fák napja, Fentné)

Május:

 • Kerékpártúra a Margit-szigetre
 • Látogatás a XX. kerületi városházán

Június:

 • Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés iskolarádión keresztül (Korbeli Cs.)
 • Iskolapolgárok választása
 • Pedagógusnap
 • Javaslatok gyűjtése a következő tanév tervezéséhez
 • Diákönkormányzat munkáját segítő diákok elismerése
 • Éves DÖK munka értékelése: programok, rendezvények, ünnepélyek értékelése

Budapest, 2016. augusztus 26.
Főző Tamás DÖK segítő pedagógus