József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Mi változott 2021. szeptember 1-jétől, hogy a katolikus egyház vette át az iskola
fenntartását?
Az iskola fenntartója 2021. szeptember 1-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Katolikus Iskolai Főhatósága.
Az intézmény a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola
nevet vette fel.
Az iskola védőszentjei: Szent József és Tours-i Szent Márton
Az iskola a Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia területén helyezkedik el.
A plébános atya a hitéleti és szakmai tevékenységet liturgikus, pasztorális és tartalmi
tekintetben is segíti.
A tanulók neveléséhez a keresztény értékrend szem előtt tartásával az iskola minden
dolgozója hozzájárul. A tanulók a hittanórák tanításait, a tanórák erkölcsi útmutatásait
igyekeznek a mindennapi életükben gyakorolni:

A 2022/2023-as tanévtől felmenő rendszerben tanulóink az első évfolyamtól kezdődően az
órarendbe beépítve kötelezően heti 2 óra hittanórán vesznek részt.