József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Lovagavatás 2014

Lovagavatás a Budapesti Történeti Múzeum Lovagtermében

Lovagavatás a Budapesti Történeti Múzeum Lovagtermében

Az idén is, mint 2006 óta minden évben, a negyedik osztályosokat a Rózsabogár Lovagrend teljes jogú dámáivá és lovagjaivá avattuk. A gyerekek négyévi munkájukkal érdemelték ki, hogy ünnepélyes keretek között letegyék fogadalmukat, és az évszázadok óta ezen ünnepeken használt avatórituálé szerint maguk is a rend tagjaivá váljanak.

A szülők és hozzátartozók jelenlétében, igazán felemelő ünnepségben volt részük diákjainknak, akik megkapták a rend jelvényét, és a névre szóló díszoklevelet. Összesen 39 lovagjelölt várta izgatottan, hogy nevén szólítsák, és térden állva neki is elmondják: „Ez legyen az utolsó kardcsapás, amit békével eltűrsz, és megtorlás nélkül elviselsz! Lovaggá/dámává fogadlak! Gratulálok!

A lovagavatásra a Budapesti Történeti Múzeum gyönyörű gótikus lovagtermében került sor. Mindig nagy tisztesség, hogy a Szuverén Máltai Lovagrend lovagparancsnoka, Danielisz Béla és dámaparancsnoka Sikó Ildikó, valamint a Szent Lázár Lovagrend lovagparancsnoka vállalják az avató lovagok szerepét, ezzel is emelve a ceremónia fényét. Az avatás után rövid beszédet is intéztek az új lovag és dáma testvérekhez a lovagság mai feladatairól, kötelességeiről.

Az ünnepségen a Rózsabogár Lovagrend felsőbb osztályokban tanuló tagjai közreműködtek, mint a díszkíséret tagjai, és mint bejelentő heroldok.

A rövid, de annál megkapóbb ünnepség után csoportkép készült a jelenlévő dámákról és lovagokról.

4.a osztály
4.b osztály